Menu Zavřeno

Tříděná skartace

– dokumenty bez pevných obalů, závěsných složek, eurosložek, kopíráků, barevných a plastových rozlišovačů, časopisů, novin a datových nosičů. Kancelářské sponky a kovové sešívače mohou v dokumentech zůstat.

Netříděná skartace

– dokumenty převzaté ke skartaci ve stavu v jakém byly uloženy ve spisovnách – v pořadačích, archivních boxech, rychlovazačích obsahující plasty, eurosložky, kovy, kopíráky, časopisy, datové nosiče apod. Dokumenty je nutno před samotnou skartací dotřídit.

Asistovaná skartace

– u skartace vašich dokumentů můžete být bezplatně přítomni, je nutné počítat s kapacitou skartovacího stroje kolem 100 kg/h. Z průběhu skartace lze pořídit fotografie (případně videozáznam).

Pravidelný svoz skartace

– firmám s velkým množstvím provozních dokumentů ke skartaci nabízíme zapůjčení plastových nádob v objemu 10l, 120l a 240l a jejich pravidelný vývoz dle potřeby.

Upozornění!

Nepřebíráme pouze dokumenty mokré, kontaminované plísní nebo hmyzem!

 

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKACENÍK SLUŽEB